Михайло Сохацький «Готфрид Оссовський — дослідник трипільської культури Тернопільщини» - Борщівський обласний краєзнавчий музей

Михайло Сохацький «Готфрид Оссовський — дослідник трипільської культури Тернопільщини»

Михайло Сохацький

«Готфрид Оссовський — дослідник трипільської культури Тернопільщини»

До когорти визначних археологів другої половини XIX ст. належить Готфрид Оссовський. Народився він 20 листопада 1835 р. у с Козаринці Канівського повіту Київської губернії. Після закінчення приватної гімназії в Житомирі навчався у Київському університеті. Навчання, на жаль, не вдалося завершити, бо, поступивши в 1855 р. на військову службу, він опинився на фронті під Севастополем. Аж у 1862 р. Г. Оссовський виходить у відставку в чині підпоручика.

З того часу він повністю присвячує себе науковим дослідженням. Протягом десяти років пра цював у Волинському Статистичному комітеті, проводив геологічні обстеження. За цей період Г. Оссовський зібрав цінну геологічну колекцію та подарував її Комітетові старожитностей у Житомирі. Результатом його теоретичних узагальнень були статті у «Губернских Волынских ведомостях» і в багатьох інших наукових виданнях. У 1867 р. Г. Оссовський видає «Геологическо-диагностические очерки Волыни» та геологічну карту Волині, котрі пізніше були перевидані польською і французькою мовами у Парижі.

Під час численних польових досліджень Г. Оссовського надзвичайно зацікавили пам’ятки старовини, які він ретельно наносив на геологіч ну карту. У 1871 р. написав свою першу працю з археології «Про кам’яну епоху в Овруцькім і Дубновськім повітах». Його все більше і більше захоплює археологія. На III‑му Археологічному з’їзді в Києві він виступає з доповідями про кам’яний матеріал, з якого збудовані найдавніші пам’ятки Києва, і про дослідження курганів в Залужжю Острозького повіту. Під час роботи археологічного з’їзду Г. Оссовський познайомився із З. Дзяловським, який запросив його працювати у Науковому Товаристві у Торуню. Він приймає запрошення і у 1874 р. переїжджає на північ Польщі у Помор’я, де протягом чотирьох років проводить розкопки. У Прусах дослідник вивчив значну кількість  кринькових захоронень і відкрив нову, на той час невідому, групу пам’яток. Результати своєї праці узагальнив у кількох публікаціях [Ossowski, 1879, s. 74—91].

Крім того, дослідник у Торуні організував музей. Академія Наук у Кракові в 1878 р. Приймає Г. Оссовського у члени Антропологічної Комісії. В цей період йому, вже як досвіченому фахівцеві у галузі археології і геології, пропонують приступити до систематичного вивчення печер Галичини. З цією метою у 1879 р. він переїжджає на постійне місце проживання до Кракова…

Повний тест статі можна завантажити тут.